3.08.2008

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE-ETAPE

Care sunt documentatiile de urbanism si ce reprezinta ele:
I Planul Urbanistic General - P.U.G. - reprezinta planul in care se evidentiaza zonificarea functionala a orasului si se stabilesc axele principale de circulatie.
Acesta cuprinde documentatia pe baza careia se elibereaza certificatele de urbanism si autorizatia de construire in teritoriul unei localitati.
II Planul Urbanistic Zonal - P.U.Z. - este planul in care se detaliaza zone determinate din Planul Urbanistic General, cuprinzand suprafete de cateva hectare.
III Planul Urbanistic de Detaliu - P.U.D. -stabileste conditiile de amplasare si executare pe un anumit teren a uneia sau mai multe constructii cu destinatie precizata.
Organele de avizare solicita un Plan Urbanistic de Detaliu, fara a mai fi necesara intocmirea P.U.Z.de regula, pentru terenurile individuale de dimensiuni mici si medii
,, Aceasta intrucit aria de acoperire a unui P.U.Z. este prea mare si scara la care este redactat proiectul nu permite realizarea detaliilor.P.U.D. constituie suportul tehnic si legal al conditiilor cuprinse in Certificatul de Urbanism, care sta la baza obtinerii Autorizatiei de Construire.
C.U.
Certificatul de Urbanism indica solutiile concrete si precise de construire a unui teren individual si de aceea solicitand un CU poate fi necesara intocmirea unui PUZ in urmatoarele situatii:- cand terenul este extravilan si trebuie introdus in intravilan;- daca nu exista un PUZ efectuat si avizat anterior, iar nivelul de sistematizare existent al zonei impune efectuarea acestui studiu;- daca din motive intemeiate se intentioneaza modificarea prevederilor unui PUZ existent si aprobat.
PUD este solicitat in urmatoarele situatii:- daca amplasamentul in cauza nu intra in zona de cuprindere a unui PUD deja aprobat;- daca regulamentul de urbanism si regulile generale stabilite de PUZ nu sunt suficiente pentru a defini conditiile de construire; - daca se intentioneaza modificarea prevederilor unui PUD existent si aprobat.
Solicitantul unui CU este obligat sa comande proiecte de urbanism necesare organelor de avizare, pe cheltuiala sa, insa beneficiarul acestor proiecte (PUZ, PUD) este administratia locala, indiferent de cine plateste intocmirea acestora. Odata aprobate, acestea fac obiectul unor decizii si nu vor putea fi modificate decat prin alte proiecte echivalente.
Un teren nu poate fi construit decat in conformitate cu planul de urbanism aprobat, indiferent de cate ori acesta este vandut. Preexistenta unui PUD pentru un teren care se doreste a fi achizitionat nu este neaparat un avantaj, mai ales daca tematica initiala difera de utilizarea dorita a terenului. Existenta acestor planuri ofera insa o certitudine asupra conditiilor de construire si a randamentului terenului.
Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se fundamenteaza pe studii si cercetari. ...
Avizele necesare aprobarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se emit de catre organele administratiei publice centrale sau de autoritatile administratiei publice locale. Dupa intocmirea lor de catre institutiile autorizate, acestea sunt depuse la autoritatile competente in vederea avizarii, care trebuie sa se pronunte intr-un termen dat.
Avizul necomunicat la termenul stabilit de maxim 30 zile, se considera favorabil. Modificarea documentatiilor de urbanism:Documentatiile de urbanism sunt sunt reexaminate periodic pentru a fi adaptate noilor conditii economice, sociale si tehnice.
Autorizarea executarii constructiilor se face insa numai in anumite conditii, respectiv: - procentul de ocupare a terenurilor de catre constructia ce urmeaza a fi edificata sa nu depaseasca limita maxima stabilita;
Procentele de ocupare sunt:a) in zonele centrale - 80%
b) in zonele comerciale - 85%
c) in zonele mixte - 70%
d) in zonele rezidentiale, respectiv:- exclusiv rezidentiale cu locuinte P, P+1, P+2 - 35%- rezidentiale cu mai mult de 3 niveluri - 20%- predominant rezidentiale - 40%- conditii de orientare fata de punctele cardinale, de drumurile publice, caile navigabile; - asigurarea acceselor obligatorii (carosabile, pietonale); - de racordare la retelele publice;- privind forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor: inaltimea constructiilor, aspectul exterior al acestora etc.
Sursa: Pop Laurentiu

3.07.2008

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE -
Impozite terenuri, cladiri, masini pentru persoane fizice
Contact: Calea Grivitei nr. 208, sector 1 , Tel. 021.224.45.54; Fax 021.224.12.52 ; http://www.impozitelocale1.ro/ Orar: L, Ma, J: 9-19; Mi, V: 9-17

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE -
Impozite terenuri, cladiri, masini pentru persoane fizice
Contact: Calea Grivitei nr. 115, sector 1 , Tel. 021.314.61.48; Fax 021.314.61.47 ; http://www.impozitelocale1.ro/ Orar: L, Ma, J: 9-19; Mi, V: 9-17

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Impozite terenuri, cladiri, masini pentru persoane fizice
Contact: Str. Pajurei nr. 13, sector 1 , Tel. 021.668.74.63; 021.668.74.65 ; http://www.impozitelocale1.ro/ Orar: L, Ma, J: 9-19; Mi, V: 9-17


DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Impozite terenuri, cladiri, masini pentru persoane fizice si juridice
Contact: P-ta Amzei nr. 13, sector 1 , Tel. 021.311.91.06/10 ; http://www.impozitelocale1.ro/ Orar: L, Ma, J: 9-19; Mi, V: 9-17

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE -
Declararea proprietatilor mobile si imobile pentru persoane fizice
Contact: Bd. Garii Obor nr. 10, sector 2 , Tel. 021.252.84.09; 021.252.84.10; 021.252.84.11; Fax 021.252.84.12 Orar: L, Mi, J, V: 8,30-16,30; Ma: 8,30-18,30

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile pentru persoane juridice
Contact: Str. Grigore Moisil nr. 12, sector 2 , Tel/Fax 021.242.08.82 Orar: L, Mi, J, V: 8,30-16,30; Ma: 8,30-18,30

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile, incasarea impozitelor si taxelor pentru persoane juridice si fizice
Contact: Str. Sf. Vineri nr. 32, sector 3 , Tel/Fax 021.327.51.45; 021.327.51.47 Orar: L, Ma, Mi, V: 8,30-16,30; J: 8,30-18,30

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile, incasarea impozitelor si taxelor pentru persoane fizice
Contact: Str. Campia Libertatii nr. 36, sector 3 , Tel. 021.324.71.95 Orar: L, Ma, Mi, V: 8,30-16,30; J: 8,30-18,30


DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile, incasarea impozitelor si taxelor pentru persoane fizice
Contact: Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5, sector 3 , Tel. 021.341.17.60 Orar: L, Ma, Mi: 8,30-16; J: 8,30-18; V: 8,30-14


DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile, incasarea impozitelor si taxelor pentru persoane fizice Contact: Str. Nitu Vasile nr. 50-54, sector 4 , Tel/Fax 021.460.61.66 Orar: L: 8,30-18,30; Ma-V: 8,30-16,30


DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile, incasarea impozitelor si taxelor pentru persoane juridice
Contact: Calea Serban Voda nr. 43, sector 4 , Tel/Fax 021.336.55.02 Orar: L, Ma, J, V: 8,30-16,30; Mi: 8,30-18,30
.

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile, impozite terenuri, case, masini pentru persoane fizice si juridice
Contact: Sos. Oltenitei nr. 37-39, sector 4 , Tel. 021.332.65.94; Tel/Fax 021.332.66.90 Orar: L, Ma, Mi, V: 8,30-16,30; J: 8,30-18,30


DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile, incasarea impozitelor si taxelor pentru persoane fizice
Contact: Bd. Natiunile Unite nr. 3-5, sector 5 , Tel. 021.336.32.35 Orar: L, Ma, J, V: 8,30-16,30; Mi: 8,30-18,30

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile, incasarea impozitelor si taxelor pentru persoane juridice; plata amenzi
Contact: Str. Sebastian nr. 23, sector 5 , Tel. 021.424.37.48; 021.424.37.49 Orar: L, Ma, J, V: 8,30-16,30; Mi: 8,30-18,30


DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile, incasarea impozitelor, taxelor si amenzilor pentru persoane fizice
Contact: Sos. Virtutii nr. 1-3, sector 6 , Tel. 021.430.04.12/02; Fax 021.430.04.22 Orar: L, Ma, J: 8,30-16,30; Mi: 8,30-18,30; V: 8,30-14


DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile, incasarea impozitelor, taxelor si amenzilor pentru persoane fizice
Contact: Calea Crangasi nr. 40, sector 6 , Tel. 021.220.83.53; 021.220.78.32; 021.220.86.62; Fax 021.221.59.96 Orar: L, Ma, J: 8,30-16,30; Mi: 8,30-18,30; V: 8,30-14


DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile, incasarea impozitelor, taxelor si amenzilor pentru persoane fizice
Contact: Drumul Taberei nr. 18, sector 6 , Tel. 021.413.77.90; 021.413.77.91; 021.413.77.92; Fax 021.413.77.89 Orar: L, Ma, J: 8,30-16,30; Mi: 8,30-18,30; V: 8,30-14


DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile, incasarea impozitelor, taxelor si amenzilor pentru persoane juridice
Contact: Aleea Bistra Micro nr. 1, sector 6 , Tel/Fax 021.413.65.14 Orar: L, Ma, J: 8,30-16,30; Mi: 8,30-18,30; V: 8,30-14


DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Declararea proprietatilor mobile si imobile, incasarea impozitelor si taxelor pentru persoane fizice
Contact: Str. Kogalniceanu nr. 8, sector 5 , Tel. 021.314.69.13; 021.314.69.18/11 Orar: L, Ma, J, V: 8,30-16,30; Mi: 8,30-18,30


DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE + CASIERIE
Impozite cladiri, masini, terenuri pentru persoane fizice si juridice, amenzi auto
Contact: Str. G-ral Berthelot nr. 55, sector 1 , Tel. 021.312.46.01 Orar: L-J: 8,30-19; V: 8,30-17


DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE + CASIERIE
992 viziteImpozite cladiri, terenuri, taxe autoturisme, amenzi circulatie Contact: Str. Banu Manta nr. 9, sector 1 , Tel. 021.319.10.13/14 int. 253 Orar: L, Ma, J: 9-19; Mi, V: 9-17


DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE + CASIERIE
Impozite terenuri, cladiri, masini pentru persoane fizice; plata amenzilor de circulatie
Contact: Str. Borsa nr. 27 (P-ta Aurel Vlaicu), sector 1 , Tel. 021.232.43.74 Orar: L, Ma, J: 9-19; Mi, V: 9-15

NUMAR CADASTRAL PROVIZORIU

Conform Protocolului incheiat intre Ministerul Justitiei, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si Uniunea Nationala a Notarilor Publici Bucuresti din 29 iunie 1999 in vederea inscrierilor cu caracter nedefinitiv in cartea funciara de la data de 01 iulie 1999 - actele de instrainare ale imobilelor inclusiv certificatele de mostenitor se vor intocmi in baza dosarelor cadasatrale efectuate de persoanele autorizate si avizate de O.J.C.G.C.
Dosarul se intocmeste in trei exemplare (unul pentru Cartea Funciara, unul pentru OCPI si unul pentru proprietar) si trebuie sa cuprinda:
Pentru Apartamente:
Declaratie
Cerere avizare
Memoriu tehnic
Plan incadrare in zona, scara 1:500
Fisa Corpului de Proprietate
Releveu apartament
Copie acte de proprietate imobil
Copie act de identitate proprietar
Durata avizare - intre 14 si 21 zile pentru obtinerea numarului cadastral si 14 - 21 zile pentru intabulare
Preturi - de la 1.500.000 lei la 2.500.000
Acte necesare (de la proprietar): - Copii legalizate: actele de proprietate (inclusiv schita apartamentului, pentru actele emise de ICRAL) si Certificat de casatorie / Sentinta judecatoreasca privind divortul, in cazul in care unul din proprietari are in prezent numele diferit fata de cel din actul de proprietate - Fotocopii: actul (actele) de identitate al proprietarului (proprietarilor) - Certificat fiscal pentru intabulare si cadastru (in original). - Adeverinta de schimbare a numelui strazii si (sau) a numarului postal emisa de Asociatia de locatari / proprietari in cazul in care actele de proprietate sunt emise pe vechea denumire a strazii
Pentru case, vile & terenuri:
Declaratie proprietar privind identificare si individualizarea limitelor bunului imobil masurat
Cerere avizare
Memoriu tehnic
Inventar de coordonate
Calculul analitic al suparfetelor
Descrierierile topografice ale punctelor vechi si noi
Plan incadrare in zona, scara 1:500 si scara 1:2.000
Fisa Corpului de Proprietate
Releveu imobil
Drumuire
Copie acte de proprietate
Copie act de identitate proprietar
Durata avizare
- Mun.Bucuresti - intre 25 si 30 zile
- Jud. Ilfov - intre 7 si 10 zile
Preturi - de la 3.000.000 lei, in functie de suprafata terenului si constructiei
Acte necesare (de la proprietar): - Copii legalizate: actele (titlurile) de proprietate ale terenului si constructiei - Fotocopii: actul (actele) de identitate al proprietarului (proprietarilor) - Certificat fiscal pentru intabulare si cadastru.
Persoana fizica/juridica autorizata va aplica stampila sa pe fisa corpului de proprietate, pe toate celelalte schite precum si pe memoriul tehnic pe care il ataseaza lucrarii. Stampila persoanei fizice/juridice autorizate terbuie sa fie rotunda avand inscriptionat pe margini Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie iar in centrul acesteia se va afla inscriptia :”Certificat de autorizare seria. … nr. …” si numele acestuia.
Pe coperta dosarului va aparea stampila Oficiului National (sau Judetean) de Cadastru si Cartografie avand o forma dreptunghiulara si pe care se afla inscriptionat numarul si data inregistrarii dosarului respectiv, iar in interior va fi atribuit numarul cadastral provizoriu, insotit de stampila rotunda a Oficiului si semnatura inspectorului care a verificat si avizat documentatia.
In cazul in care se transmite dreptul de propritate asupra uneia sau mai multor parti dintr-un imobil, se va intocmi o documentatie cadastrala pentru intregul imobil, se individualieaza partea sau partile care se instraineaza si se atribuie un numar cadastral provizoriu fiecarei parti.

3.06.2008

PERFECTAREA UNUI CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, DONATIE SAU SCHIMB:
Actele de baza (titlurile de proprietate ale vanzatorului /donatorului/ coschimbasilor), si anume: contractul de vanzare cumparare , certificatul de mostenitor, contractul de donatie sau hotararea judecatoreasca definitiva.
Daca vanzatorul/ donatorul/ coschimbasul detine imobilul prin contractare de la stat (este primul proprietar), atunci sunt necesare urmatoarele acte de baza: contractul de vanzare - cumparare, contractul de imprumut (daca apartamentul a fost achitat in rate), dovada achitarii integrale a apartamentului (sau acordul de instrainare eliberat de societatea constructoare - in cazul in care apartamentul nu a fost achitat integral) + procesul verbal de predare - primire - receptie.
Dosarul cu Numar Cadastral Provizoriu (se intocmeste de catre un expert cadastral autorizat si se vizeaza de catre Oficiul National de Cadastru).
Certificatul de Atestare Fiscala (se elibereaza de catre Directia Taxe si Impozite de Sector, nu constituie titlu de proprietate, fiind dovada faptului ca vanzatorul nu are taxe sau impozite neplatite catre stat).
Certificatul de Sarcini sau Extrasul de Carte Funciara (se elibereaza de catre Biroul de Carte Funciara de Sector, fiind dovada faptului ca vanzatorul nu a mai instrainat sau ipotecat apartamentul). Pentru eliberarea Certificatului de sarcini este obligatoriu ca toate actele de baza sa fie transcrise in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare; Extrasul de Carte Funciara se elibereaza in cazul in care imobilul este intabulat in Cartea Funciara.
Certificatul de achitare la zi a cotelor de intretinere (se elibereaza de catre administratorul imobilului si se vizeaza de compartimentul special creat din cadrul Primariei de sector)
IMPORTANT! Dupa semnarea contractului de vanzare - cumparare (la notariat) este obligatorie intabularea dreptului de proprietate al noului proprietar (la Biroul de Carte Funciara), urmata de rectificarea de rol (la Directia Taxe si Impozite, in termen de 30 de zile de la data autentificarii contractului notarial).
DESCHIDEREA SUCCESIUNII:
Certificatul de Deces
Actele de stare civila (certificate de nastere & certificat de casatorie) - prin care se face dovada calitatii de mostenitor.
Legat universal sau particular (testament) - daca este cazul
Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare cumparare, donatie, certificate de mostenitor, etc.) - reprezinta actele de baza ale masei succesorale.
Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul).
Certificat de deschidere a succesiunii (eliberat de Camera Notarilor Publici).
Important! Desi transcrierea (intabularea) Certificatului de Mostenitor nu este obligatorie (si nici ceruta de toate Birourile de Carte Funciara), rectificarea de rol este obligatorie (se efectueaza la Directia Taxe si Impozite, in termen de 30 de zile de la data eliberarii certificatului de catre biroul notarial public).
PERFECTAREA UNUI CONTRACT DE IPOTECA
Actele de baza (titlurile de proprietate ale peroanei care solicita inscrierea ipotecii), si anume: contractul de vanzare cumparare , certificatul de mostenitor, contractul de donatie sau hotararea judecatoreasca definitiva.
Certificatul de Atestare Fiscala (se elibereaza de catre Directia Taxe si Impozite de Sector)
Certificatul de Sarcini sau Extrasul de Carte Funciara (se elibereaza de catre Biroul de Carte Funciara de Sector). Pentru eliberarea Certificatului de sarcini este obligatoriu ca toate actele de baza sa fie transcrise in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare; Extrasul de Carte Funciara se elibereaza in cazul in care imobilul este intabulat in Cartea Funciara
Dosarul cu Numar Cadastral Provizoriu (se intocmeste de catre un expert cadastral autorizat si se vizeaza de catre Oficiul National de Cadastru).

LISTA ACTE NECESARE VANZARII

1.ACTELE NECESARE VANZARII - CUMPARARII UNEI CASE

Document Observatii
Certificatul fiscal Eliberat de administratia financiara in raza careia se afla locuinta si atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat;
Certificatul de sarcini (extrasul de carte funciara) Certificatul de sarcini atesta faptul ca apartamentul este sau nu grevat de ipoteci, comandamente, privilegii.

Acesta se obtine de la judecatoria pe raza careia se afla locuinta;

Trebuie sa cuprinda:

-numele proprietarului;

-numarul de ordine si numarul cadastral;

-suprafata;

-titlul de proprietate si cum a fost obtinut (act vanzare - cumparare, donatie, mostenire);

-daca are sau nu ipoteca sau comanadament (proces pe rol);

Actul de proprietate al obiectului vanzarii (act vanzare cumparare, donatie, mostenire) Acest act trebuie sa fie autentificat la notariat, sa aiba timbre judiciare. Pe el nu trebuie sa apara stersaturi, semnaturi ilizibile sau stampile neclare;
Adeverinta de la asociatia de proprietari (pentru apartamentele de la bloc) - Adeverinta eliberata de asociatia de proprietari semnata de presedinte, administrator si comisia de cenzori, in doua exemplare;
- Copie dupa ultima lista a cotelor de intretinere;

- Chitanta de plata a cotelor de intretinere pentru ultima luna (original si copie).

Imputernicire legalizata de la ceilalti coproprietari Daca este cazul si acestia nu sunt prezenti

Contractul de vanzare - cumparare:

Acesta trebuie sa cuprinda:

-datele de identificare ale cumparatorului;

-datele de identificare ale vanzatorului (proprietarului);

-adresa si descrierea locuintei;

-pretul de tranzactionare acasei;

-drepturile cumparatorului privind data mutarii in casa, ce ramane in casa etc;

-penalizari in cazul in care proprietarul nu preda casa.

Contractul si plata se fac numai in prezenta notarului!!!!

Taxe platite la semnarea actului de vanzare - cumparare:

-taxa de timbru - variaza functie de marimea locuintei;

-timbrul judiciar;

-onorariul notarului;

Intabularea - este activitatea care confirma calitatea de proprietar si care se face dupa cumpararea casei, cand se instituie o ipoteca pentru un imprumut acordat de o banca etc;

Imediat dupa intabulare depuneti cereri de luare in evidenta la:

- asociatia de proprietari;

- la administratia financiara pentru punere pe rol (stabilire impozit cladiri);

- furnizorii de utiliatati - energie electrica, gaze,firma de cablu, telefonie fixa si mobila;2.ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA ( DESCHIDEREA CARTII FUNCIARE COLECTIVE)

-cerere de inscriere prin care se solicita deschiderea Cartii funciare individuale.(2 ex.);

-documentatie de cadastru in original (se intocmeste de un expert autorizat); documentatia ramane la biroul de Carte Funciara;

-acte de proprietate în original (copie legalizata la notar), cum ar fi:

- acte autentice (vanzare, donatie, mostenire, schimb, intretinere, etc.);

- acte cu ICRAL sau alte institutii + proces verbal; contract de construire + proces verbal;

- titlu de proprietate + proces verbal;

- sentinta judecatoreasca cu mentiune definitiva si irevocabila (3 ex.) + dispozitia primarului si procesul verbal (unde este cazul);

-orice alte acte care atesta dreptul de proprietate ( H.G. certificate de atestare, autorizatie de construire + proces verbal de receptie, etc.);

-dovada achitarii integrale a pretului imobilului (daca exista);

-se intocmeste o cerere (in 2 exemplare) din partea Asociatiei de proprietari (locatari), semnata si stampilata de administrator, prin care se solicita deschiderea Cartii funciare colective si atribuirea numarului cadastral.

-certificatul fiscal pentru intabulare (de la Directia de Impozite si Taxe);

-taxa de timbru - (la CEC sau Trezorerie);

-timbru judiciar - (de la posta);

Prima vanzare a unui apartament intr-un bloc de locuinte poate solicita un consum destul de mare de resurse financiare si de timp, dupa aceea insa o vanzare se va putea face mult mai repede, pe baza unui certificat fiscal si a extrasului de carte funciara, certificate care se pot obtine intr-un timp relativ scurt.

Dupa deschiderea Cartii funciare colective (a blocului), cu ocazia vanzarii unui alt apartament, nu vor mai fi necesare planul de incadrare in zona si memoriul tehnic justificativ.

3.ACTE NECESARE PENTRU EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

-cerere;

-copie xerox de pe actul de proprietate;

-copie xerox de pe incheierea de intabulare;

-certificatul fiscal de la D.T.I.L. in original si copie valabil 48 ore;

-taxa de timbru achitata la C.E.C.sau Trezorerie;

-timbru judiciar;

-copie de pe B/I sau C/I;4.ACTE NECESARE PENTRU STABILIRE IMPOZIT CLADIRI (PUNERE PE ROL)

-declaratie impunere tip;

-act dobandire imobil (contract vanzare -cumparare; donatie; hotarare judecatoreasca, proces - verbal adjudecare, partaj etc);

-schita imobil sau schita cadastrala, releveu etc;

-act identitate (xerox si original pentru conformitate);

Declararea proprietatii trebuie declarata in 30 zile, daca nu sunt declarate in termen sau nu sunt declarate se vor plati amenzi.5.ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE

Este obligatoriu la orice act de instrainare a unui bun imobiliar (Legea cadastrului nr.7 - 1996)

Se realizeaza de catre un expert tehnic pentru lucrari cadastrale autorizat de Oficiul National pentru cadastru, Geodezie si Cartografie;

Expertul tehnic autorizat relizeaza documentatia tehnica cadastrala pe care o depune la Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie(OJCGC).

Dosarul depus la OJCGC (pentru apartamente) trebuie sa cuprinda:

-cerere tip in care se solicita atribuirea unui numar cadastral provizoriu care cuprinde:

-numele si domiciliul solicitantului;

-obiectul inscrierii;

-indicarea actelor in baza carora se face cererea;

-localitatea unde este situat imobilul;

-numarul cadastral;

-numarul de carte funciara;

-fisa bunului imobil;

-schita apartamentului la scara 1:100 sau 1:50 realizat de expertul cadastral;

-planul de amplasament si delimitarea bunului imobil la scara 1:500,1:1000 sau 1:2000 cand este cazul;

-copie dupa actului de proprietate al apartamentului;

-copie dupa actul de identitate al proprietarului;

-declaratie pe proprie raspundere a proprietarului, privind identificarea si individualizarea limitelor bunului masurat;

-memoriu tehnic intocmit de expertul cadastral cand este cazul;

OJCGC - verifica si avizeaza documentatia, o returneaza expertului tehnic sau solicitantului (3-4 sapatamani sau regim urgenta - 1 saptamana);6.ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SUPRAFETE CU DESTINATIE DE LOCUINTA

-dosar cu sina;

-3 formulare "Contract de inchiriere";

-2 declaratii tip;

-copie xerox B/I,C/I cu C.N.P.si adresa de domiciliu a proprietarului;

-copie xerox de pe actul de proprietate;

-copie xerox pentru chirias B/I ,C/I ,Pass;

-timbre fiscale;7.ACTE NECESARE PENTRU INCHIRIERE SUPRAFETE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

-dosar cu sina;

-3 formulare "Contract de Inchiriere";

-2 declaratii tip;

-copie xerox B/I,C/I cu C.N.P.si adresa de domiciliu a proprietarului;

-acordul Asociatiei de Locatari;

-copie xerox de pe Certificatul de Inmatriculare si Codul Fiscal;

-timbre fiscale;